XS
SM
MD
LG
XL

Onze aanpak

Wij kijken integraal naar gebieden met aandacht voor grindwinning, landschap en natuur, hoogwaterveiligheid, recreatie en toerisme.

Algemeen

 • Planning en controle
 • Contact met de omgeving
 • Projectmanagement
 • Persmanagement

Initiatief

 1. Verkennend onderzoek/ deskresearch
 2. Partners & medestanders zoeken
 3. Toetsen aan het beleid
 4. Inventarisatie wensen omgeving
Er is een gemeenschappelijk belang

Voorbereiding

 1. Planvorming
 2. Milieueffect rapportage
 3. Vergunningen & procedures
 4. Grond verwerving
Papierwerk is op orde

Opstartfase

 1. Terrein klaarmaken
 2. Installaties aanvoeren & opbouwen
 3. Kabels en leidingen verleggen
 4. Civieltechnische werkzaamheden
Terreinen zijn klaar voor grindwinning!

Uitvoering

 1. Productie bouwgrondstoffen
 2. Certificering van grindsoorten
 3. Logistieke planning
 4. Herinrichting
De bouwgrondstoffen zijn gewonnen, landschappelijke herinrichting gereed!

Oplevering & beheer

 1. Herinrichting afronden
 2. Vergunningen opleveren
 3. Overdracht gebied aan eindbeheerders
 4. Monitoren milieueffecten
Fraaie landschappen met blijvende waarde voor de omgeving!
 • Planning en controle
 • Contact met de omgeving
 • Projectmanagement
 • Persmanagement